Programma's

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

1. Inleiding

Ontmoeten, sport en cultuur zijn uitdrukkingsvormen van gemeenschapszin. Mensen willen zich verbonden voelen met anderen. Daardoor ontstaan gemeenschappen, waarin mensen zich kunnen ontplooien. In sport, in cultuur en op tal van andere manieren, waarin de ontmoeting met de ander centraal staat, vinden inwoners manieren om zichzelf te ontwikkelen en te vermaken. Als gemeentelijke overheid zijn we er voor om deze gemeenschapszin mede mogelijk te maken en te faciliteren. Dat doen we door het ontwikkelen en in stand houden van voorzieningen en door de toegankelijkheid zo breed mogelijk te waarborgen. Hierbij sluiten we zo nauw mogelijk aan bij wat de mensen zelf willen en kunnen.
De komende jaren staan we voor forse inspanningen om onze maatschappelijke voorzieningen goed aan te laten sluiten op de veranderende behoeften en inzichten. Hoe borgen we een breed aanbod van ontmoeten, sport en cultuur voor de toekomst zonder de vorm/structuur in beton te gieten?
Langzamerhand worden de gevolgen van de COVID-19 crisis meer inzichtelijk. Het verenigingsleven was goeddeels weer opgestart, na maanden stil gelegen te hebben. Veel organisaties hebben forse aanpassingen moeten doorvoeren om binnen de nieuwe veiligheidsregels hun aanbod toch door te kunnen laten gaan. Recentelijk zijn de maatregelen echter weer aangescherpt, waardoor bijvoorbeeld toeschouwers niet meer welkom zijn en kantines gesloten moeten blijven. Het is afwachten wat een en ander doet met de beleving, het enthousiasme en de inzet van de leden. Dat is nog wel een fundamentele onzekerheid voor veel organisaties. Waar we als gemeente verhuurder zijn van accommodaties hebben we voor de periode maart tot juli de huren kwijtgescholden.
Voor de professionele organisaties in dit programma cultuur-sport-ontmoeten is er ook nog veel onzekerheid. De organisaties blijven vooralsnog overeind met aangepaste programmering. Het is nu niet te voorspellen of deze beperkende maatregelen uitgebreid gaan worden of juist niet. Met de ondersteuningsmaatregelen van het rijk blijven ze in bedrijf. We houden nauwlettend de vinger aan de pols om de continuïteit en de gevolgen voor de langere termijn in beeld te krijgen en te houden. Waar nodig komen we met aanvullende maatregelen.
De ambities en eisen op het gebied van duurzaamheid vragen om investeringen en aanpassingen in de bestaande voorraad. Maar ook de ontwikkelingen bij tal van verenigingen laten verschuivingen zien in het gebruik van en de behoefte aan gemeenschapsvoorzieningen. Dat geldt ook voor de behoeften van niet-georganiseerde gebruikers.
We kiezen er in deze Programmabegroting voor om via incidentele middelen toch een aantal projecten op te pakken. Dat doen we vanuit de overtuiging dat we ook in deze tijden moeten blijven investeren in een vitaal en eigentijds voorzieningenpakket.

Lasten & baten

Lasten

21.413.499

6,7 %

Baten

3.199.489

1,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/15/2020 08:52:23 met de export van 10/15/2020 08:40:01