Programma's

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

1. Inleiding

We willen het evenwicht tussen mens, natuur en economie (People, planet, profit) veilig stellen, zodat wij nu, en straks ook onze kinderen en kleinkinderen, goed kunnen leven. We zijn ervan overtuigd dat dit alleen maar kan met een integrale en duurzame aanpak. Duurzaamheid is een structureel onderwerp in alle beleidssectoren.
(Inter)nationale duurzaamheidsdoelstellingen dwingen ons om snel grotere stappen te zetten. Daarbij moeten we tegelijkertijd realistisch kijken naar beschikbare technische mogelijkheden, draagvlak en draagkracht binnen de samenleving. In dit programma ligt de focus op de pijler planet.
Voor een duurzame, groene, gezonde en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte zetten we in op leefbaarheid, bereikbaarheid, bruikbaarheid, veiligheid, en efficiency. Maatschappelijke opgaven voor de openbare ruimte komen samen in een integrale aanpak van inrichting, beheer en onderhoud.
We zetten in op besparing, reductie en circulariteit van grondstoffen.
Door de COVID-19 situatie veranderen doelstellingen (nog) niet. Wel heeft de situatie nu effect op de manier waarop we doelstellingen willen bereiken. Participatie- en samenwerkingstrajecten vragen door COVID-19 maatregelen om aanpassingen of uitstel.  Andere consumptiepatronen en vrijetijdsbesteding hebben nog niet te overziene consequenties voor de langere termijn.

Lasten & baten

Lasten

41.344.917

13,0 %

Baten

26.825.116

8,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/15/2020 08:52:23 met de export van 10/15/2020 08:40:01