Programma's

Programma 6. Vitale economie

1. Inleiding

Binnen het programma Vitale Economie staat duurzame werkgelegenheid in Oss centraal. Want het hebben van werk stelt mensen in staat om hun bestaan zelf vorm te geven en mee te doen in de maatschappij. Met de COVID-19, waarvan we het effect op de werkgelegenheid op dit moment nog niet eens in de volle omvang kunnen overzien, is deze opgave actueler dan ooit. Er wordt een behoorlijk verlies aan banen en werkgelegenheid voorzien, die opgevangen zal moeten worden.Randvoorwaarde voor duurzame economische ontwikkeling en werkgelegenheid is een arbeidsmarkt die adequaat functioneert en aansluit bij de vraag en ontwikkelbehoefte van het bedrijfsleven. Ook het versnellen van de transitie naar een circulaire economie en het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is belangrijk. Zo snijdt het mes aan twee kanten; nieuwe ontwikkel- en groeikansen voor onze bedrijven én een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
Wij vinden het belangrijk dat nieuwe én al in Oss gevestigde bedrijven hier goed uit de voeten kunnen. Daar richten we onze acquisitie op, maar zeker ook ons accountmanagement. Oss is dé maakstad in de regio Noordoost Brabant en daar zijn we trots op. Onze opgave is het om samen met het bedrijfsleven, het onderwijs en de regio telkens weer te komen tot vernieuwingen en zo te bouwen aan een vitale economie, klaar voor de toekomst. We zijn zeer actief in de regio op het gebied van economische structuurversterking. Via Agrifood Capital bouwen we aan een economische profilering en ontwikkeling rondom de foodsector die toekomst heeft op zowel economisch als duurzaamheidsvlak. Via de uitvoeringsorganisatie en de regiodeal komen er ook middelen beschikbaar voor deze structuurversterking. Overheid, onderwijs en ondernemers (3O) werken daarbij nauw samen. Meer daarover is te vinden in programma 10.

Lasten & baten

Lasten

16.283.568

5,1 %

Baten

14.673.587

4,6 %

Deze pagina is gebouwd op 10/15/2020 08:52:23 met de export van 10/15/2020 08:40:01